Stanovisko FK Dubnica nad Váhom

„Na základe dôkladného preskúmania všetkých aspektov obnovenia tréningového procesu v klube FK Dubnica nad Váhom a aktualizovaného stanoviska odbornej komisie SFZ odkladáme začiatok tréningového procesu do právoplatného a definitívneho rozhodnutia Výkonného výboru SFZ ohľadom doriešenia súťažného ročníka 2019/2020 pre súťaže riadené SFZ. Toto rozhodnutie by malo byť jasné približne 20.mája 2020 a o ďalšom postupe budete včas informovaní.“