Darovanie 2% z daní

Ďakujeme všetkým, ktorí nám chcú i tento rok 2023 pomôcť darovaním 2%, resp. 1%-3% zo svojich daní na vykrytie mládežníckeho rozpočtu.
Tlačivo môžeme poslať mailom alebo si ho môžete stiahnúť na konci článku. 

 
Informácie o našej právnickej osobe k 2%:
Overenie -Schválená a odoslaná registrácia na Finančnú správu
Názov: Akadémia Jozefa Jankecha n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 37923781
Ulica: Športovcov 655
Mesto: Dubnica nad Váhom
PSČ: 01841
Bankový účet: SK8609000000000363814900 , Slovenská sporiteľňa, a.s.
Managing Director - Ing.Ivan Duvač
 
 
Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.