Bowlingový turnaj 7.4.2017

V piatok 7.4.2017 sa uskutočnil bowlingový turnaj na štadióne počas voľna, ktoré malo "A" mužstvo.
Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev.
Víťaz: OLD Boys
Zučastnení :