Usmernenie SFZ k tréningovému procesu mládeže

„Vážení rodičia a priatelia dubnického futbalu,
             
FK Dubnica nad Váhom plne rešpektuje rozhodnutie príslušných štátnych úradov a SFZ v súvislosti so šírením COVID-19 a zaväzuje sa k dodržiavaniu všetkých opatrení uvedených v priloženom dokumente, ktorý bol schválený Úradom verejného zdravotníctva dňa 16.10.2020.
            
Ďakujeme Vám za dôveru a verím, že tieto náročné časy spoločnými silami zvládneme.
              
S pozdravom a úctou FK Dubnica nad Váhom“